Tekeningen
 

Hieronder een paar tekeningen die we van Klaas Keuning kregen toegemaild. De tekeningen zijn drie-dementionaal en zo mooi, dat de werkelijkheid ze, dunkt ons, nauwelijks kan overtreffen.