Het MeerHet Meer ter hoogte van de huidige fietstunnel. Vlak voor de afbraak ten behoeve van de aanleg van de autoweg. Alle huizen links van de lantarenpaal zijn afgebroken. De foto is in 2004 genomen.


Een foto die op ongeveer dezelfde plek als de vorige foto is genomen, alleen van veel oudere datum. De tram reed nog twee maal daags door Het Meer en de schepen voeren nog bedrijvig heen en weer door de Compagnonsvaart. Het zal vlak voor de oorlog, omstreeks 1940, geweest zijn. Het hoge huis aan de rechterkant was van de familie De Boer. Daarachter was de scheepswerf van de familie waar voornamelijk pramen en bokken werden gebouwd en gerepareerd. Nu is het de plaats waar de rotonde vooraan in Het Meer ligt. Op de plaats van de woning is nu de weg naar Skoatterwald.


Een foto van een dia van omstreeks1965. Een paar jaar voor de demping van de vaart. Het huis aan de linkerkant is Het Meer 199. Goed is te zien dat de barten een beetje hoger dan het pad lagen. Zo kon je er met een lege praam nog onderdoor varen. Met een volle ( hooi) praam moest de barte bijna compleet gedemonteerd. Wij, als jongens hielden wel hardloopwedstrijden. Start en finish , de Asbrug Het pad langs, over de Woudsterbrug, dan terug over de weg. Stopwach; een oude wekker. Tijd; ongeveer een kwartier.


   Een foto vanaf de Asbrug. Ongeveer 1960. Het huis uiterst rechts is al lang geleden afgebroken.  Het was een "lange jammer". Er woonden drie gezinnen achter elkaar. In de tuin, boven de sloot, stonden een drietal "huskes" parmantig naast elkaar. Een koude bedoening in de winter. Het bootje in de vaart is van Andries Drijfhout. Het is een mahoniehouten schouw, gemaakt op de werf van K.K. de Boer die een scheepswerf had in het begin van Het Meer, waar nu de rotonde is. In het huis waar toendertijd de fam. Drijfhout woonde, woont nu de fam. W. de Groot, Het Meer 96, tegenover de benzinepomp. Ook het op een na laatste huis met de puntgevel is reeds lang afgebroken. Het was waarschijnlijk een van de oudste huizen in Het Meer, maar daar is nooit onderzoek naar gedaan.


Een foto uit 1967. Vlak voor de demping van de vaart. Aannemer Ruurd Hoeksma is begonnen om de oude eiken te verwijderen. In deze tijd was er ongetwijfeld fel geprotesteerd tegen deze gang van zaken. Rechts de huizen van  de families Van der Wijk en De Jong. Het huis rechts is afgebroken.