De derde serie van foto's en artikelen die door Kynhout in Jaargang 35 (2014 - 2015) van de dorpskrant De Compagnon geplaatst zijn.


 

 


 

        Voorplaat 26.      De Asbrug met "It Jiskelân".


 

 

 


       Voorplaat 27            Zeventig jaar geleden.


 

 


 

     Voorplaat 28      Demping Knypster Feart


 

 

 

         Asfalteren van de nieuwe weg op de plek van de vorige foto.

         Theo Bouwhuis, toentertijd gemeente-opzichter bij de gemeente Heerenveen, 

         kijkt rechts vol belangstelling toe.

                Voorplaat 29                    Tramrails

 


 


 

 

               Voorplaat 30     Herinneringen aan Kees Ruijs

 


 

   


 

       Voorplaat 31                  Kunstwerk