WoudsterwegDe oude Woudsterweg met de vele eikenbomen die er een lommerrijke laan van maakten. Richting noord, naar de Woudsterbrug toe. De weg is nog niet bestraat, maar een zogenaamde macadamweg ( Naar de uitvinder van dit soort wegen, de Schot Mc. Adam). De foto zan tussen 1930 en 1940 gemaakt zijn.De Woudsterbrug, de toegang vanuit De Knipe via de Woudsterweg naar Oranjewoud. Het is hoog-zomer. Op de achtergrond de boerderij van de familie Keuning. Het zal omstreeks 1960 geweest zijn, dat de foto werd genomen.De Woudsterbrug en de Woudsterweg gezien in zuidelijke richting. Er was nog bijna geen bebouwing aan de westkant van de weg.

 


Waar nu het grote, vierkante, bijna glazen huis op De Kom staat, was zo'n honderd jaar geleden een hotel gevestigd. Het was een geliefd uitje voor de inwoners van Heerenveen, om hier 's zomers naar toe te wandelen. Men ging ook wel met de tram, en liep dan het laatste stuk via de Woudsterweg. Bij het hotel was een grote wandeltuin met allerlei attrakties. Zo was er een "kluizenaarsgrot" met een als kluizenaar verklede pop.

 

 


Hier de wandeltuin van hotel De Kom, waarvan op de vorige foto sprake is.

 


Een foto van een dia met de Woudsterbrug op de achtergrond.Jaar 1965. Gefotografeerd in noordelijke richting.

 


Een bijzondere foto uit het weekblad Fan Fryske Groun van omstreeks 1925. Het is de Prinsenwijk,even voorbij De Kom, met rechts de Marijke Moaiweg Tot hier aan toe konden de skutsjes en pramen vanuit de Schoterlandse Compagnonsvaart varen. Met paard en wagen zijn de spullen op deze foto naar deze plek gebracht. Het paard is uiterst rechts aan een boom gebonden. De goederen worden in de praam geladen en dan verder over het water naar de Knypstervaart vervoerd. Ook de kermisschepen voeren tot dit punt en dan per kar verder naar hotel Tjaarda, waar met Pasen kermis werd gehouden.