Hindrik Markus de Jong 


 

Hindrik Markus was tijdens de oorlog boer in Bontebok. Hij heeft samen met anderen talloze mensen het leven gered door ze te laten onderduiken in of in de buurt van Bontebok. Men noemde hem alom Hare Maiesteit naar zijn voorletters H.M. In december 1945 schreef hij zijn memoires, waarvan hieronder een verslag, zoals dat in 2005 in De Compagnon verscheen.

Feito