Voetpaden.


Ook in 1993 werd er al over dit onderwerp geschreven. Hier boven een krantenartikel in de Leeuwarder Courant van Kerst Huisman over het Tsjerkepaed van Bovenknijpe naar Langezwaag.