Linnenmeisje                  Dit is Adam Roemers in vol ornaat. Hij was huisknecht van

 het echtpaar Van Limburg Stirum op huize Oranjewoud. Foto omstreeks 1950.