Onderstaande foto's en verhalen heeft Kynhout gekregen van Rudie en Wolter van het Meer.

1959 met Knypster Merke. Voor de winkel van Klaas Hofstee in de Benedenknipe (Meijerweg 91). Van links naar rechts: Roelie van het Meer. Rudie van het Meer en Wolter van het Meer.


Deze foto dateert van 1950. Dit is de moeder van bovengenoemde kinderen : Mia van het Meer-Ottens. Zij is hier bij de Hofbrêge.De boerderij bij de barte is de huidige woonplaats van Piet en Nel de Vries. Mia is met een melkemmertje onderweg naar haar werkgever de herenboer Cornelis de Boer in Bontebok (waar Klaas Steenbeek nu woont). Toen was haar aanstaande echtgenoot Ruurd van het Meer nog in Indië. Zij woonde  tijdelijk bij beppe Jantje van het Meer-Ketellapper (Dominee Veenweg 125). Na thuiskomst uit Indië zijn Ruurd en Mia op 10 april 1952 getrouwd.


Dit is de eerste bladzijde van het boekje over Siebe Jans Meijer, de onderwijzer in de Benedenknipe. De Meijerweg is naar hem genoemd.Dominee Veenweg 179. Deze monumentale boerderij is afgebroken. In 1832 was deze boerderij eigendom van de steenrijke weduwe Lamkje Abeles. Bij deze boerderij hoorde in die tijd 20 hectare land. ( kijk op Hisgis). Lamkje Abeles had nog een boerderij in de Knipe: op de hoek van de Woudsterweg, waar nu de familie Keuning woont. Op die boerderij zat een windwijzer met de tekst: Lamkje Abeles 1811. De burgemeester van de Knipe (in de Franse tijd), de heer P. O. van Vierssen zei, dat Lamkje Abeles die boerderij heeft laten bouwen zonder geld te lenen.Woensdag 1 oktober 2001. Wekelijks verschijnt "De  Compagnon "in de Knipe. Hieraan werken 140 vrijwilligers aan mee. Speciale gasten op deze avond waren wethouder Kees Feenstra en Marion van Egmond. Els Puister vertelde over de historie van de Compagnon, die 22 jaar geleden werd opgericht. Els haalde Harmke van Dijk naar voren en bedankte haar voor al het werk dat ze voor de Compagnon had gedaan en toen nog steeds deed.


De bewoners van Het Meer maken zich zorgen over hun uitzicht: het aantal woningen in Skoatterwâld breidt zich enorm uit. Rechts Feito van der Wal, die zich tientallen voor Kynhout heeft ingezet.


Motorclub STUK bestaat tien jaar.

In de kroeg de Knyp bestond na twaalven het idee van Martin Verhoef uit Heerenveen om het record motorzitten te vestigen. Hij is sinds zes jaar lid van de Motorclub Sputte rond Troepke Ut de Knipe (MC STUK), die toen 10 jaar bestond. Het geld dat hij hiermee zou verdienen, kochten ze motoren voor artsen in Afrika. Dan konden die afgelegen patiënten bereiken. Het evenement speelde zich af bij café de Knyp en Martin haalde met zijn record 5000 Euro op.


Geert de Leeuw heeft zich enorm ingezet voor het dorpsleven in de Knipe: voor Kinea, maar ook voor Kynhout: hij heeft heel veel verhalen en ook talloze foto's ( samen met Tjitte de Jong) voor ons verzameld.Klas van de maand.

Groep 5b en 6 van de Compagnonschool in de Knipe.

Van links naar rechts: Render Bakker, Kevin Veenema, Robert Swan, Michiel Bakker, Irene Huitema, Richt de Jong, Esther Hager, Anouk van der Zee, Roland Smit, Bram Lereveld, Auke de Vries, Arjen Vellema, Jan Sipma, Emmy Regensburg, Linda Ykema, Evelyn Zoetendal, Jildau Frietema, Dion Scheper, Mark Ritzema, Freddy de Jager, Lennart de Jong, Bert Agricola, Romy Dijkstra, Sjoukje Bergsma en meester Henk Soeten.Verzekeringen Siebe de Vries is de nieuwe hoofdsponsor van de Survivalrun in de Knipe. Daarvoor is het evenement voor de komende 5 jaar verzekerd van financiële ondersteuning. De survivalrun wordt jaar- lijks in juni georganiseerd en trekt inmiddels 1200 deelnemers uit Nederland. Links Siebe de Vries en rechts Ydo de Vries.


Krachtmeting voor jonge survivalers.

Jarenlang stonden de allerjongsten met een beteuterd gezicht langs het parcours van de survivalrun in de Knipe. Meedoen mocht altijd pas vanaf 8 jaar. Gisteren was het anders: voor een ieder die kon lopen tot en met 7 jaar had de organisatie een circuitje met hindernissen uitgezet.


Deze drie bovenvermelde artikelen gaan over een brasem, die Rudie van het Meer in de Compagnonsvaart heeft gevonden. De vis droeg een metalen plaatje met cijfers en letters. Hij was uitgezet in het Tjeukemeer, maar hij " naaide uit". Via de Tjonger ging hij richting Mildam. Voor Mildam nam hij de afslag Oranjewoud. Voor het museum rechtsaf en zo kwam hij bij de Overkluizing en ging toen richting Bovenknipe. Dat was de eindbestemming.


Knypsters maken 8 meter oranjekoek.

Zestig kilo meel, 40 kilo suiker, 25 kilo boter en 6 liter eieren gingen er doorheen. 45 manuren waren nodig om een 8 meter lange en 2 meter brede oranjekoek te fabriceren. Bakker Roel Boonstra greep het dorpsfeest in de Knipe aan om geld in te zamelen voor het nieuwe multifunctioneel centrum De Barte. Uit de reuzenoranjekoek sneed hij vierhonderd taarten, die voor 6 Euro per stuk werden verkocht. De opbrengst is voor de inrichting van de gemeenschapsruimte.


O L   Compagnonschool in 1969.

Sondel bij de Bunkers.

Achter van links naar rechts: Uilkje Koen leidster en Eefje Brouwer.

Tweede rij van links naar rechts: Riekje Krul, Loltje de Leeuw, Froukje Postma, Didi van Meulen, Rieneke van Dijk, Jeppie Boek, Janneke de Jong, Battie Kramer, Sjoukje Vervat en Jannie Meijer.

Voorste rij van links naar rechts: Wolter van het Meer, Jan de Jong, Harm Veenema, Marten Koen, Truusje Stoker, Auke Kroondijk en Henk Bos.


Op 24 april is Ulbe Dijk benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding vond plaats in het gemeentehuis in Heerenveen. Ulbe werd zogenaamd uitgenodigd voor een bespreking met wethouder Zoetendal. Maar het was terecht iets heel anders. Ulbe zet zich meer dan 50 jaar in als vrijwilliger bij diverse verenigingen en instellingen, waaronder de Krinkjespuiers, het Groene Kruis, Stichting Ouderenvoorziening Meriant, bestuurslid bij Stichting MFA de Barte en coördinator van de NL Doet actie in de Barte. Samen met zijn vrouw Lutske is hij vrijwilliger bij Natuurmonumenten. Tevens was hij jarenlang betrokken bij de bouw van de optochtwagen van Tegearre & Co. In zijn dankwoord bedankte Ulbe de onmisbare samenwerking met vele anderen.


Dit was Ruurd van het Meer, de vader van Roelie, Rudie en Wolter van het Meer. Voetballen bij Read Swart was zijn grote hobby. Geheel ontspannen met een sigaartje is hij op weg naar de wedstrijd. Het lid van de tegenpartij volgt het voorbeeld van Ruurd en neemt ook een sigaar.Veehouder Herman Minkema uit de Knipe ondervindt in zijn sloten erg veel hinder van de grote waternavel. Deze zoetwaterplant hoort in vijvers, maar de exoot blijkt een grote woekeraar. Per dag groeit hij 10 centimeter.


"Dit giet my boppe de pet Kypster Merke op internet".   Met deze spreuk is zaterdag de Knypster web-site in gebruik genomen door Feito van der Wal: de initiatiefnemer van de historische vereniging Kynhout. Cescendo vindt het idee van Feito geweldig en ondersteunt hem met muziek.

 


                                                  Eindelijk Rokjesdag.

Ze stond op en besloot dat het slipperweer was. Diandra Bijlsma (19) uit De Knipe trok geheel volgens de mode een damesachtige jurk aan. "O? Is dat mode nu? Ik heb hem al een paar jaar". Het is een praktisch jurkje, vindt ze. Want rokjes, die zijn soms lastig. "Vooral als je op de fiets zit en de wind er onder komt". Op haar slippers wandelt Diandra de Nieuwestad in Leeuwarden langs. Helemaal "ladylike"met een bijpassende tas om haar schouder.