Dit is Dekemastate in Jelsum. Er bestaan een aantal relaties tussen Dekemastate en de Knipe. Hier woonde in 1550 Pieter Dekema. Hij maakte een plan met de heren Cuijk en Foeyts om een vaart te graven van Heerenveen via de Knipe, Bontebok en Jubbega naar Hoornsterzwaag (voor de afvoer van turf). De 80-jarige oorlog van 1568-1648 zorgde wel enigszins voor vertraging.

 

Voor mij ( Marten Dijk) (wij wonen al ruim 30 jaar in de Knipe) heeft Dekemastate een geweldige relatie. Mijn pake en beppe woonden aan de Vensterburen. Via een voetpad was het ongeveer 300 meter naar Dekemastate. Mijn pake , Jan Teitsma, en zijn broer Willem hebben tientallen jaren (tot 1965) een aantal hectares grond gehuurd van Dekemastate ( de eigenaar was toen Jan van Wageningen). Dit was tussen Dekemastate en de boerderij op de achtergrond. Ze verbouwden daar groente en op vrijdag ( onder andere suikermeloenen) werd het naar de veiling aan de Huizumerlaan gebracht. Als jongetje uit Marum (Groningen) ging ik regelmatig naar pake en beppe. Via mijn moeder kon ik een beetje Fries praten. Op een namiddag ging ik pake ophalen. Hij had een verrassing voor mij: pake had talloze eendenkorven in de bomen hangen. Ik mocht de eieren er uithalen, maar ik moest minimaal 2 eieren laten liggen, want anders kwamen de eenden niet terug. Ik zou bij het eerste nest al de ladder op, maar ik moest mijn rechterhand richting pake steken. Hij blies rook uit zijn pijp over mijn rechterhand. Ik vroeg hem wat het nut daarvan was. Pake zei: " oars verbollest de boel ". Ik begreep er niets van en vroeg om uitleg: als we dit niet doen verjagen we de eenden.

Deze prachtige foto komt van Feito van der Wal en de volgende 15 foto's komen van Feito.

 


Deze foto is genomen in 1940 . Kees Veldman maaide de berm voor het huis van Abe en Luts de Vries (Dominee Veenweg 145). Kees woonde zelf op Dominee Veenweg 129. ( Gegevens van Geert de Leeuw).Deze foto is rond 1920. Hij is waarschijnlijk genomen bij de boerderij op Dominee Veenweg 215; waar de familie Trinks nu woont. Van links naar rechts: Arend Heida ( hij geniet van zijn pijp), Feike van der Wal met de hond Nellie en Barteld Haanstra.

 

Het paard staat voor een zogenaamd "strontslypke". Een slee waarin in de winter de mest van de dongbult naar het land werd getransporteerd en op bultjes in het weiland werd gedeponeerd. Later werd het dan zo goed mogelijk met de mestvork over het land verspreid. In het vroege voorjaar met de kettingeide er overheen en klaar was Arend Heida. Heel wat anders dan de mestinjecties van tegenwoordig. ( Deze tekst is van Feito).


Oktober 1984. Smid Bijlsma uit de Tijnje bij de molensteen uit de zuivelfabriek in de Bovenknijpe. Behalve een zuivelfabriek was het ook een maalfabriek. Hij kocht hem voor 25 gulden en moest voor het vervoer nog eens 25 gulden betalen. Het vervoer ging langs het kerkepad naar Langezwaag en daarna richting de Tijnje.


1920. Deze foto heeft Kynhout gekregen van Pier de Jong, de buurjongen van de familie Lourens. Dit zijn de vier kinderen van de familie Lourens.

De vader: Pieter Lourens , geboren te Steggerda. De moeder: Geeske Hofma, geboren te Bovenknipe. Zij zijn getrouwd op 25-5-1912 te Schoterland . De vier kinderen zijn allen te Bovenknipe geboren. Later woonden ze in de Benedenknipe 115 ( Meijerweg 112). Twee huizen verder dan de boerderij van Fokke Nijholt (  aan de oostkant). De vier kinderen van links naar rechts: Annigje (1917), Steffen ( 1913), Pieter (1918) en Imke ( 1914).


Jouke Woudstra op het boenstap maakte de melkbussen schoon in de wijk naast de boerderij. Hendrik Woudstra woonde op deze boerderij. Adres: Meijerweg 127. Jouke woonde met zijn vrouw Sietske Scheper in een woonwagen op het erf van zijn broer Hendrik.


Zomer 1962. Het Dorpskoor van de Bovenknipe.

Voor van links naar rechts: mevr. Luts de Vries, mevr. de Haan, mevr. W. Bosscha, mevr. L. Jonker, mevr. J. Berger, mevr. O. Aardema, mevr. J. Koen, mevr. Meintje de Haan en mevr. H. van der Heide.

 

Midden van links naar rechts: mevr. de Jong, Sietse Aardema, Anne van der Heide, Abe de Vries, Jan Berger, mevr. Klaasje Mercuur, mevr. Hinke Koopmans, Keimpe Nijholt, mevr. J. de Vries en Uilke de Haan.

 

Achter van links naar rechts: mevr. Klaske Koen, mevr, Annie Nijholt, mevr. Jantje Trinks, Henk Haanstra, Jelle Koen, Evert de Leeuw, de buschauffeur, directeur H. de Jong, Sietse Koopmans, Marten Koen, Berend Regts en Johannes Trinks.

 

Deze gegevens hebben we gekregen van Geert de Leeuw.


De personen staan hier voor café Bouma met de bakkerskar van Anne van Dijk ( Benedenknipe 14 en later Meijerweg 21. Anne begon met zijn bedrijf op 1 mei 1927). Van links naar rechts: Wiebe Hoekstra, Wieger Hoekstra, Johannes van Dijk ( zoon van de bakker), Oebele Jan Schreur ( beter bekend als Martolini ), Hans Bakker, Siemon Veenema en de topsporter Egbert van der Ploeg ( gymnastiek en schaatsen).  Egbert trouwde met Tineke Bosscha, de dochter van cafébaas W. Bosscha van de Veensluis.


Oktober1961. De jagersvereniging tijdens een jachtpartij. (gegevens zijn van Geert de Leeuw). Voor van links naar rechts: Gabe de Vries, ?? de jong, Anne Koen en Klaas van der Weg.

Achter van links naar rechts: Jacob de Vries ( huisarts), Abe de Vries, Wietse Kootstra, Henk Kramer, Sierd de Jong en Hans Schuhmacher.


1965. Pier de Jong is samen met zijn zwager Jan Zwier bezig de gevangen vis schoon te maken.


Deze foto is van 1925. Nogmaals een foto van de kweker Marten Wietses Fabriek. Achter: Marten Fabriek en voor: Anna de Vries en Kees Veldman.

Marten Fabriek woonde op de Meijerweg 153. Hij had behalve achter zijn huis ook nog een kwekerij langs de Dorpswijk bij de O.L.-School in de Bovenknijpe. ( gegevens van Geert de Leeuw).


Deze foto is gemaakt in augustus 1932 in verband met het jubileum van de zuivelfabriek in Het Meer.

Het bestuur van de zuivelfabriek:                                                                    Voor van links naar rechts:

Sies Koopmans, Bovenknipe.                                                                     Lomme Ruiter, Benedenknipe, bestuurslid.                                                    Sint Huisman, Benedenknipe, voorzitter.                                                     Geert Jan Ruiter, Benedenknipe, secretaris.

Achter van links naar rechts:

Wiebe de Haan, Nijehaske, bestuurslid.                                                   Beene Haven,Mildam, besuurslid.

Jabik R. Heida, Mildam, bestuurslid.                                                                                                                   

Bouke van der Meer, Het Meer, directeur.

 


Deze foto is genomen rond 1965. Johannes en Harmke Vrind op de fiets langs de vaart in Bovenknipe. Ze woonden op Dominee Veenweg 177.


Dit is een foto uit 1886. In eerste instantie denk je aan een feestje van caféhouders, maar het zijn vijf onderwijzers. Onbegrijpelijk, want er liggen twee lege drankflessen op de grond. Onderwijzers moeten toch het goede voorbeeld geven. Wij ( Feito en ik) denken dat de persoon aan de rechter zijde de BOB is, want hij heeft geen glas binnen handbereik.          Misschien was de heer Wind een voorbeeld voor Imke Klaver en Jan Jonkman als geheelonthouder.

Van links naar rechts: W. Vogelzang( Benedenknipe), J. Hartmans (Nijehaske), G. Bakker ( Mildam) , W. Brouwer ( Benedenknipe) en G.J. Wind ( Bovenknipe). Van de heren Bakker en Brouwer hebben we geen nadere informatie.

Wietze Vogelzang is in 1863 geboren te Lippenhuizen. In 1883 ging hij van Rauwerd naar de Benedenknipe 23 (25). Hij was inwonend bij de winkelier Gjalt Bruinsma. In 1893 ging hij van de Benedenknipe naar Blokzijl.

Jan Sijbes Hartmans is in 1864 geboren in Oldeberkoop. In 1884 kwam hij van Nijehaske naar de Benedenknipe 23(25). Hij was ook inwonend bij de winkelier Gjalt Bruinsma. In 1888 ging hij van de Benedenknipe naar Luxwoude.

Geert Jans Wind is in 1865 geboren in Luinjeberd. In 1891 ging hij van de Bovenknipe naar de Benedenknipe 49.  In de Bovenknipe 87 was hij de buurman van bakker Klaas Hof. In 1892 ging hij van de Benedenknipe naar Ambt Doetinchem.


Reisclub Bovenknipe.

Achter van links naar rechts: Tjalling Walda, Geert van der Brug, Harm Fabriek en Gosse Kootstra.

4e rij van links naar rechts: Anne de Jong, Wiebe Bijker, Herman Minkema, Johanna Kromhout, Eldert Kromhout en Wietse Pasma.

3e rij van links naar rechts: Doeke van der Brug, Jouke Brouwer, Jan Kootstra, Doeke de Jong en Hielke de Vries.

2e rij van links naar rechts: chauffeur van Koopmans, Siep de Groot, Joukje Pasma, Anna Bijker, Antje Kootstra, Janke de Vries en Harmke Minkema.

1e rij van links naar rechts: Geertruide Krikke, Lutske Jonker, Hiltje Fabriek, Wiebrigje Walda, Attie Kootstra, Tet van der Brug, Vogeltje Brouwer, Griet Dam en Hendrik de Jong. Helemaal voor: Liekele de Jong.


OBS Bovenknipe 1907. Achterste rij van links naar rechts: Meester Bruinsma, Eile Bosga, W. van Roeden, Kees Veldman, Homme de Jong, Jan van der Vaart, Kees Veldman, onbekende, meester Nijholt en juffrouw B. Dragstra.

3e rij van links naar rechts: Blijke ??, Hinke Dam, Lipje Velsman, Grietje Dijkstra, Hinke Bosga, Sietse Hofma, Gooitske Hofma ( inzendster van de foto uit Drachten), Geeske Veldman en Grietje van der Vaart.

2e rij van links naar rechts: de zusjes Dam, Martha Veldman, Jan van Roeden, Gosse van Roeden, Gerben Dijkstra, Kees Veldman, Homme de Jong en Roel van der Vaart.

Vooraan van links naar rechts: Elske van Roeden, Aukje van Roeden, met het leitje: Hielke en Wietske van der Vaart en Hendrik Dijkstra.

Maak jouw eigen website met JouwWeb